Vad är visselblåsning och varför är det viktigt?

Hallberg-Rassy Varvs AB strävar efter ett transparent företagsklimat och en hög affärsetisk nivå.

Vår visselblåsartjänst erbjuder en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om oegentligheter. 

Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för vår verksamhet, genom att vi kan upptäcka och åtgärda misstänkta oegentligheter i ett tidigt skede.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.
 

Vad kan jag slå larm om?

Du har rätt att slå larm om missförhållanden som det kan finnas ett allmänt intresse av att ta del av. 

Det betyder att till exempel Dina egna synpunkter på hur organisationen styrs eller Din lön inte hör hemma här.

Däremot kan Du larma om brott eller oegentligheter som Du vet eller misstänker pågår inom organisationen. Exempel på detta kan vara: mutor, brott mot miljö- eller arbetsrättslagar eller förskingring. Det kan även vara aktuellt att slå larm om olika missförhållanden som strider mot EU-regler, till exempel dataskyddsförordningen.

 

Kan jag vara anonym?

Ja, vi garanterar att Du är 100% anonym genom hela processen om Du vill. Utredaren som läser Din anmälan kommer aldrig att kunna se vem Du är och all kommunikation är krypterad.

 

Vad händer när jag har skickat i min anmälan?

Du kommer att få en unik kod som Du kan använda för att logga in och följa din anmälan. Din anmälan skickas till en utredare som kommer att granska den. Du kommer att ha möjlighet att komplettera Din anmälan eller svara på eventuella frågor som utredaren kan ha. 

Du blir meddelad när utredningen är avslutad och kan läsa om eventuella åtgärder när Du loggar in med Din kod.

https://whistleblow.vismadraftit.se/hallberg-rassy-varvs-ab