Vanliga frågor och svar

Vad tillhandahåller Hallberg-Rassy Varvs AB?

Hallberg-Rassy Varvs AB erbjuder nya båtar och kontaktuppgifter till de begagnade båtarna som listas på denna hemsida. Hallberg-Rassy Varvs AB erbjuder inte reparationer, vinterförvaring, renoveringar, eftermonteringar, besiktningar, installationsanvisningar för eftermonteringar på äldre båtar, begagnathandel eller mäkleri, reparationsråd, felsökning eller underhållsinstruktioner, annat än vad som redan finns på denna hemsida.

För reservdelar och tillbehör, vänligen kontakta det separata företaget Hallberg-Rassy Parts AB.

Varför är de nuvarande skrovformerna bättre än äldre med smalare akter?

En del tror att de nuvarande moderna skrovformerna med bred akterspegel bara är bra för undanvind och inte för bidevind, men faktum är att bidevind eller kryss är där dessa konstruktioner är mest överlägsna. Om du tittar på en äldre design med smalare akter, som den här från tidigt 1990-tal, och detta gäller alla konstruktioner med en smal akter, är vattenlinjen vid krängning långt ifrån symmetrisk: läsidan har en stor krökning, och lovartsidan är ganska rak. Och när man tittar på en modern skrovform vid krängning är vattenlinjen symmetrisk, och det är inte svårt att förstå vilken som är mer effektiv genom vattnet. Och formen förändras inte mycket här beroende på krängning eller ingen krängning, den förblir ungefär densamma. Och med de dubbla roderbladen har du full kontroll eftersom du alltid har minst ett roderblad i vattnet.

Även när det gällerstuvutrymmen och boendevolym är den moderna skrovformen överlägsen.

Kan Hallberg-Rassy se om moms betalts för en viss båt?

All försäljning från Hallberg-Rassy Varvs AB till utanför Sverige är alltid exklusive moms och ansvaret att betala lokal moms ligger på båtköparen, inte varvet. Så nej, Hallberg-Rassy kan inte se om en viss båt har moms betald, förutom vid direktförsäljning till privata köpare som använde sin nya båt i Sverige. Hallberg-Rassy Varvs AB kan inte debitera någon annan moms än svensk moms. Bokföring sparas i upp till tio år.

Kan jag få en kopia av fakturan eller byggordern för en viss båt?

Nej, på grund av personuppgiftslagar får vi inte lämna ut någon kopia av en faktura eller byggorder. All försäljning av Hallberg-Rassy Varvs AB till utanför Sverige skulle ändå visa belopp exklusive moms från vår sida.

Min båt har ingen CE-skylt. Kan Hallberg-Rassy tillhandahålla det?

CE-certifieringen har varit obligatorisk sedan den 15 juni 1998 för alla båtar som tas i bruk för första gången i EU, oavsett om båten är ny eller begagnad. Hallberg-Rassy var lite tidiga att börja med denna certifiering, så några båtar hade CE-certifieringar innan det var obligatoriskt. I så fall finns det en metallplatta med CE-skylten i sittbrunnen och CE-certifieringspapper som medföljer båten. Hallberg-Rassy kan inte leverera CE-certifiering för båtar som inte har det. Det finns företag som hävdar att de kan leverera en CE-certifiering för båtar som inte har detta, men Hallberg-Rassys åsikt är att om du vill göra det på ett korrekt sätt, kan du inte göra det efter det att båten har byggts.

Om du vill registrera en båt i EU behöver du enligt regelverket inte CE-certifiering på en båt där du kan bevisa att båten togs i bruk i EU före den 15 juni 1998. Vissa länder följer dock inte desa regler, utan kräver ändå CE-certifiering på båtar äldre än 15 juni 1998, i praktiken ett ogiltigt handelshinder.

Hur kan jag ta reda på vilka uppdateringar som har gjorts varje år på en Hallberg-Rassymodell?

Gå till Hallberg-Rassy NewsLetter nerladdningssida och öppna dokumentet för det aktuella året. Under rubriken förbättringar hittar du en lista över uppgraderingarna som har gjorts varje år sedan 1996. Förbättringarna infördes för den kommande årsmodellen, d v s efter sommarsemestern det året Newslettern skrevs.

Hur kommer det sig att en båt är tillverkad ett år men har ett annat modellår?

Ett modell år pågår från den 1 augusti till 31 juli året därpå, det betyder att en båt som exempelvis är levererad i oktober 2001 har modellår 2002.

Vad är färgkoden på den blåa Hallberg-Rassyfärgen?

Se information angående detta hos Hallberg-Rassy Parts.

Vilken färg rekommenderas för bottenmålning?

Varje land och område har sitt eget recept för bottenfärg, trots att försäljningsnamnet kan vara helt lika mellan olika områden. Hallberg-Rassy rekommenderar valfritt välrenommrat fabrikat och du behöver fråga din lokala färgleverantör vilken färg som blir lämplig för ditt område och båt.  För nya båtar använder Hallberg-Rassy en bra färg, som endast finns tillgänglig i stora förpackningar och får inte säljas till privatpersoner eller för styckförsäljning utanför Sverige.

När borde skrovgenomföringarna bytas ut?

Hallberg-Rassy har använt sig av samma typ av skrovgenomföringar under minst 35 år och alltid med gott resultat. Skrovgenomföringarna är tillverkade av saltvattenbestänig mässing. Vår rekommendation är att knacka på genomföringen med en stor skruvmejsel och en hammare varje gång båten är på land eller minst en gång om året. Om metallen är porös, är det dags att byta. Så länge de inte är porösa så ser vi ingen anledning till att byta, oavsett ålder. Vi känner till många Hallberg-Rassybåtar som är flera decennier gamla där det inte funnits någon anledning till att byta skrovgenomföringarna.

Underhåll av gamla teakdäck

Om skruvhuvuden syns i teakdäcket, kan de ofta sänkas ner något för att öka utrymmet för pluggen och därmed förlänga livslängden på teakdäcket några säsonger till. Du kan beställa screws, skruvar, pluggar och lim från Hallberg-Rassy Parts.

Om teaken är sliten ända ner till skruvskallen och skruven inte går att försänka mer, finns det inte mycket slitmån kvar. Ett teakdäck med synliga skruvar fungerar, men ur en estetisk synvinkel, är det synd på en så vacker båt.

2004 startade Hallberg-Rassy, med Hallberg-Rassy 48, med att vakuumlimma teakdäck utan skruvar. Detta infördes sedan steg för steg på ytterligare modeller och sedan modellår 2011 har varje nybyggd Hallberg-Rassy med teakdäck denna patenterade vakuumteknik helt utan skruvar. För att se exakt när det introducerades på varje modell, gå till Hallberg-Rassys nedladdningssida för NewsLetter, öppna dokumentet för det aktuella året och titta under rubriken förbättringar.

Hur ser det ut med tillgängligheten på teak?

Det handlar om att ha rätt kontakter och veta var man kan köpa rätt kvalitet. Hallberg-Rassy har inga problem med att få laglig teak av hög kvalitet och våra lager är välfyllda för många år framöver.

Även beträffande plantageteak är läget ganska bra och rätt kvalitet och rätt längder finns men i nuläget i begränsad mängd.

Som med allt trä finns det en enorm variation i kvalitet. Allt handlar om att köpa rätt kvalitet och vara beredd att betala vad det kostar, eftersom prisnivåerna har gått upp rejält på kvalitetsteak.

Ändå finns det av olika skäl köpare som föredrar andra ytbehandlingar för däcket än äkta teak, så vi erbjuder tre nivåer: Vit gelcoat med halkskydd (upp till 44 fot), PU-teak som är polyuretanbaserad och ser och känns väldigt nära äkta teak, och slutligen äkta teak.

När borde man byta ut den stående riggen?

Se detaljerad information på manualernas nedladdningssida under Rigging life span expectancy.

Vad är skillnaden i prestanda mellan standardköl och grundgående köl?

Den största skillnaden mellan en standard och en grundgående köl är för de flesta Hallberg-Rassy-modeller inte stabiliteten. Den grundgående kölen har en tjockare bulb med mer vikt. Den tyngre vikten kompenserar i de flesta fall för det mesta av den förlorade stabiliteten på grund av grundare köl, så stabiliteten är mycket lik standardkölen.

Det är mer relevant att titta på hur mycket kraft som strävar att få båten tillbaka till upprätt vid krängningen du seglar båten i, än AWS, som i verkligheten aldrig kommer att uppstå. Det rätande momentet vid 10-30 graders lutning är på sin höjd något större med standardkölen och punkten för AWS är något större med den grunda kölen. Men skillnaden är så liten att det kan vara svårt att märka det i praktiken, med en liten fördel för standardkölen, när man pratar om det rätande momentet.

Skillnaden är istället att den grunda versionen har förhöjd avdrift jämfört med standardkölen. Det gäller både vid segling och manövrering i hamn.

Fartdiagrammen är identiska med standardköl och grundgående köl. När man tittar på instrumenten; hastighet genom vatten och seglad vinkel mot vinden, kommer du inte att märka någon skillnad, men eftersom den grunda kölen har högre avdrift, finns det en skillnad som kommer att märkas över grund när du seglar på bidevind.

Skillnaden är större på kryss och inte alls på undanvind. Skillnaden är större i starkare vindar och hög sjö och mindre i lätt vind och små vågor.

Så långt det är möjligt rekommenderar vi standardkölen, för att dra nytta av de goda seglings- och manövreringsegenskaperna hos en Hallberg-Rassy.

Varför är en dubbelroderbåt säkrare än en med ett skegupphängt roder?

Roderdesignen av den senaste generationen Hallberg-Rassybåtar med dubbelroder är den säkraste du kan få. Tack vare den minskade roderytan, jämfört med ett enkelroder, kommer även roderlasterna att minska, vilket ökar säkerhetsfaktorn.Det finns två självjusterande lager för varje roder, som klarar även en krökning av den homogena axeln. Så är inte fallet med ett skegupphängt roder med tre lager. Och två roder är grundare än ett roder, och därmed är dubbelrodren mindre exponerade. Och två roder ger bättre redundans än ett. Två roderblad ger klart bättre backegenskaper än ett enkelroder med skeg nära kölen. Med dubbla roder har du full kontroll också vid stor krängning. Även dagens skrovdesign är mycket effektiv. Att göra en bra 24-timmarsdistans är det bästa sättet att ta sig säkert mellan hög- och lågtryck. Dubbla roder ger en överlägsen motorgång eftersom båten går rakt framåt när man släpper ratten, svänger inte åt ena sidan som med en båt med ett roder.


Vilket kärnmaterial används i Hallberg-Rassys skrov och däck?

Hallberg-Rassy använder kärnmaterial av Divinycell, som är ett PVC-skum med slutna celler, och inte absorberar vatten, utan isolerar väl mot kyla, värme och ljud. Hallberg-Rassy använder isolerande kärnmaterialet Divinycell i skrovet på alla Frers-konstruktioner. Inga Enderlein-konstruktioner, förutom 382, har isolerade skrov. Horisontella områden på däcken har alltid kärnmaterial. Akterspegeln är aldrig sandwich utan är i homogena laminat. Hallberg-Rassy har aldrig använt balsa, som kan suga vatten och ruttna.

Vilket moment rekommenderar Hallberg-Rassy till kölmuttrarna?

Det rekommenderade vridmomentet för kölmuttrarna på en Hallberg-Rassy är:

M16: ca 125 Nm

M18: ca 170 Nm

M20: ca 250 Nm

M24: ca 400 Nm

M30: ca 800 Nm

M36: ca 1300 Nm

Hur man åtgärdar ett knarrande ljud?

Vår erfarenhet är att om det skulle uppstå ett knarrande ljud från däcket, är det aldrig själva däcket, utan dess friktion mot utrymme mellan innertak och skott eller skåp i fuktiga områden. Detta eftersom hög fuktighet expanderar dessa paneler. Om takpanelerna i fråga demonteras och kanten mot skott eller skåp reduceras med ca två mm, för att sedan återmonteras, kommer det knarrande ljudet helt att försvinna. Detta sker ofta i samband med en däckslucka och för att kunna ta bort takpanelen måste man börja med att ta bort däcksluckan för att komma åt skruvarna som håller träramen på plats, vilket i sin tur håller takpanelen på plats.

Erbjuder Hallberg-Rassy Varvs AB försäljning eller annonsering av begagnade båtar?

Endast om du har beställt, eller är nära att beställa, en ny Hallberg-Rassy listar vi begagnade båtar till salu på vår hemsida. Vi säljer inte själva begagnade båtar, vi lämnar bara kontaktuppgifter till båtägarna. Kostnaden för annonsering är en viss procentandel av det begärda priset och räknas som en handpenning för en ny Hallberg-Rassy för dig själv inom 6 månader. Om du vill ha en mäklare som aktivt säljer din begagnade båt, vänligen kontakta en lämplig återförsäljare för Hallberg-Rassy ute i världen, eller en välrenomerad båtmäklare i Ditt hemland.

Kan Hallberg-Rassy tillhandahålla data om tidigare modeller?

All data och information vi har om tidigare modeller finns på vår särskilda del av webbsidan för tidigare modeller. Om informationen inte finns där, har vi den inte.

Kan jag få Hallberg-Rassy-logon som en fil?

Nej, sorry, det kan man inte, eftersom Hallberg-Rassys logotyp är varumärkesskyddad med ensamrätt. Om Du önskar kläder med Hallberg-Rassy-logo, beställ från Hallberg-Rassy Parts.