Detaljer att beakta

Vid nybåtsköp

Det finns många saker att beakta när man väljer ut en ny båt. En lång rad detaljer återkommer på alla Hallberg-Rassy-båtar. Det finns goda skäl till det. Här följer en liten checklista på vad som kan vara värt att beakta.

 • Är båten konstruerad av en professionell konstruktör som har ett namn över hela världen? Är båten byggd av ett varv som har ett gott namn över hela världen? Detta är avgörande för det långsiktiga andrahandsvärdet på båten.
   
 • Är båten byggt av ett varv som sätter en ära i att leverera på utsatt tid? Hallberg-Rassy har levererat alla sina 9 700 båtar i avtalad tid.
   
 • Finns det ett ordentligt kölsvin, som inte är för grunt och inte för djupt? Ett för grunt kölsvin kan inte samla upp eventuellt slagvatten och ett för djupt blir svårt att hålla rent. Finns det en dyvika i kölsvinet? Dyvikan är en dräneringsplugg som kan användas för att spola rent under durkarna vid vinterförvaring och för att låta spolvattnet rinna direkt ut ur kölsvinet.
   
 • Är skrovet isolerat med Divinycell? Isoleringen ser till så att värmaren arbetar effektivare, och isolerar även mot värme i tropiska trakter. Dessutom får man en torrare båt p g a att man kommer bort från kondensproblematiken. Divinycell absorberar inte vatten vid en skada eller otäthet, i motsats till t ex balsa.
   
 • Har skrovet en integrerad avvisarlist? Listen skyddar inte bara skrovet från skråmor, det håller fendrarna på avstånd så att repor från sandiga fendrar undviks, och avvisarlisten får också båten att se elegantare ut.
   
 • Är seglen sydda av en internationellt erkänd segelmakare? Är utförandet anpassat till extra tuffa tag? Alla Hallberg-Rassysegel sys av Elvström Sails i Danmark i särskilt Offshore-utförande, med extra läderförstärkningar och är allmänt extra kraftigt sydda, för tuffare tag och längre livslängd.
   
 • Är sittbrunnen välskyddad av en vindruta? Är rutan tillräckligt hög för att ge gott skydd, och tillräckligt låg för att ge god sikt? Är vindrutan elegant formgiven och smälter in i båtens övriga linjer? Är vindrutans mittpanel öppningsbar för ventilationsmöjlighet? När man kliver ur sittbrunnen, finns det då något handtag integrerat i vindrutan, något som gör detta kliv säkert? Sitter vindrutan fastskruvad på ett sådant sätt att aluminium och rostfritt är isolerat från varandra för att undvika elektrolys?
   
 • Finns det tillräckligt med grabbräcken på däck?
   
 • När det är ett elektriskt ankarspel monterat, sitter då motorn i ett helt torrt utrymme, fritt från kondens? Löper kättingen ovanpå gångytan? Detta ger maximal fallhöjd på kättingen, vilket bidrar till bästa möjliga förutsättning för självstuvande kätting. Sitter kättingluckan så asymmetriskt monterad, att luckan kan öppnas även när kättingen rör på sig?
   
 • Är motorn kraftig nog? Har båten tillräckligt god tankkapacitet? Har dieseltanken dräneringsmöjlighet? På mittsittbrunnsbåtar sitter det till och med en särskild dräneringspump monterad inne i motorrummet. Har tankarna inbyggda skvalpskott? Är tankarna specialanpassade till båtens form, så att maximal tankvolym uppnås?
   
 • Är inredningen så planerad att det finns ett naturligt flöde genom båten, eller blockeras delar när man exempelvis använder pentryt? Är pentryt sjöriktigt? Är det förnuftig ståhöjd i hela pentryt?
   
 • Är invändiga träjobb lackade med minst sex lager lack? Är träet väl mättat med lack? Har träet en silkeslen finish? Har durken äkta träfanér med ljusa träinlägg? Är durkarnas kanter lackade? Är draglådornas sidor gjorda i plywood, eller i elegant solitt trä?
   
 • Är madrasserna komfortabelt uppbyggda? På Hallberg-Rassys båtar är sovmadrasserna uppbyggda i två lager och sittmadrasserna i tre lager skum. Ett hårdare lager längst ned, ett mjukare uppe, och ett tredje lager med en liten kulle längst fram på sittytan för hög komfort. Är alla dynor skräddarsydda för att uppnå fullgod passning? Har kojbottnarna många ventilationshål och är britsarna olackade för bästa andningsförmåga? Är mattan fastsatt med tryckknappar i durken, för att förhindra glidning?
   
 • Är båten väl ventilerad? Finns det tillräckligt många ventilatorer? Är skåp väl ventilerade med luftningsgaller? Är tillräckligt många av sidofönstren öppningsbara?
   
 • Finns det tillräckligt med belysning överallt? Ligger alla kablar på ett förnuftigt sätt, i kabelkanaler så långt detta är möjligt?
   
 • Är vattenlinjens position anpassad till båtens utrustning i övrigt? Tas hänsyn till om båten har bogpropeller eller inte, ankarvinsch eller inte?
   
 • Finns ett särskilt företag, som bara specialiserat sig på original reservdelar och tillbehör?

Svaren på samtliga ovanstående frågor är ja för alla Hallberg-Rassys modeller.