Barnteckningar

Det här är en sida för barnteckningar med någon slags Hallberg-Rassy-anknytning.
Sänd gärna in Dina teckningar för att dela dem med oss och alla andra Hallberg-Rassy-fantaster.
Skicka din(a) teckning(ar) till Please enable JavaScript to render this link!

Skriv gärna något om vem som gjort teckningen och hans/hennes ålder.

När du skickar oss teckningen ger du oss också copyrighten, det vill säga tillåtelse att använda teckningarna.
Bra teckningar kan även komma att användas i broschyrer, på Facebook eller i liknande marknadsföring.