Nyheter

Sten går i pension efter 53 år och 5 månader

10 juli 2020

Efter 53 år och fem månader i koncernen med förtjänstfullt och yrkesskickligt arbetande gick idag Sten Olsson (till vänster) i pension.