Nyheter

Ny femaxlig CNC-fräs

17 mars 2023

Hallberg-Rassy har investerat i en helt ny femaxlig CNC-fräs. Det här är en investering på omkring 300 000 Euro. Den nya maskinen är både snabbare och kan fräsa större detaljer än förra generationen. En femaxlig fräs kan ta fram tredimensionella former.

Hallberg-Rassy tillhör pionjärerna när det gäller CNC-fräsning inom fritidsbåtsproduktion. Redan 1987 införskaffades den första CNC-styrda fräsmaskinen för att skära ut detaljer till inredningen. Delar kunde nu fräsas ut till en hittills oanad precision och med minimalt spill. Man är nu inne på fjärde generationens CNC-fräs.

Vad Hallberg-Rassy var tidigt ute med 1987, och till och med innan världens allra störst båttillverkare, var principen att man suger fast arbetsstycket med vakuum. Det gör att man bara behöver mäta in verktyget och inte har någon ställkostnad för själva arbetsmomentets form. Det gör upplägget särskilt intressant för båttillverkning, där många tusen olika former förekommer, men styckestillverkningen per frästillfälle sällan kommer upp över tio enheter.

Idag har varvet tre CNC-fräsar; en femaxlig för att fräsa tredimensionella former, och två treaxliga för tvådimensionella former. Huvudsakligen bearbetas trä, men även akrylglas, Corian, aluminium och PUR-pasta för pluggtillverkning förekommer.