Nyheter

Nästa generations motor i Hallberg-Rassy 57 och 64

24 juli 2019

Det har gjorts en mängd uppdateringar och förbättringar utifrån de erfarenheter Volvo Penta samlat av att nu ha byggt mer än 100 000 D4/D6-motorer. 75 % av motorernas komponenter är uppgraderade.

Lägre underhållskostnader
Den årliga underhållskostnaden är reducerad med ca 30 %. Det blir längre serviceintervaller och servicetillfället för motor och backslag sammanfaller nu. De nya motormodellerna har även en serviceindikator i användardisplayen.

Bättre vridmoment och minskad förbrukning
Bränsleförbrukningen minskar för de nya motormodellerna. Även vridmomentet är ökat på nya D4-175, förutom just på toppvarvtalet som ger effekten. Eftersom man inte kör på toppvarvalet på en segelbåt, utan använder motorn på cruisinghastighet ofta kring 1 500 varv, får man en stor fördel med ökat vridmoment, från goda 382 Nm med föregångaren till hela 439 Nm, i synnerhet om man kombinerar detta vridmoment med en overdrivepropeller, som drar nytta av det ca 15 % ökade vridmomentet vid 1500 varv och ger lägre varvtal med bibehållen fart, lägre ljudnivå, mindre vibrationer, mindre bränsleförbrukning och längre räckvidd vid cruisingfart. 

Ytterligare förbättrad driftsäkerhet och livslängd
Dessutom har man även fokuserat mycket på att förbättra tillförlitligheten på motorerna ytterligare. Exponerade komponenter som får ta mycket last, såsom lager, vevaxel och kolvar har blivit robustare. Även oljefilter, oljesensorer och oljekylare har förbättrats. Detta ger ökad driftsäkerhet och längre livslängd.

Miljövänligare
Också på miljösidan blir de nya motorerna bättre och uppfyller alla nuvarande och kommande nu kända miljökrav för alla marknader.

Den nya motorns modellbeteckning för Hallberg-Rassy 57 blir Volvo Penta D4-175. För Hallberg-Rassy 64 blir motorbeteckningen fortsatt D6-300.