Nyheter

Investering i ny putsmaskin

22 jan. 2021

Hallberg-Rassy har installerat en ny avancerad putsmaskin på lackavdelningen.

Den nya maskinen ersätter en maskin av äldre generation. Den nya maskinen arbetar både flexiblare och snabbare.

Det finns små vingar med slippapper och borstar för att automatiskt slipa runt alla hörn och kanter samt göra trädelarna dammfria innan de går vidare per band in i sprutlackeringsautomaten.

Den nya maskinen klarar att putsa fler former och större storlekar av träbitar och levererar ett bättre putsresultat än den gamla. Putsningen är effektivare och går på halva tiden mot tidigare putsmaskin.

Dessutom får man en bättre arbetsmiljö på grund av betydligt lägre ljudnivå. Energiåtgången är också klart lägre. Investeringen ligger på omkring 1,2 MSEK.