NYHETER

Nyhets­arkiv

Tretusen procents trafikökning när smygtitt på nya Hallberg-Rassyn visades

På Öppets Varvs hemsida www.oppetvarv.se visades undre några dagar, i många olika steg, smygtittar på det som skulle komma att bli nya Hallberg-Rassy 57. Hänvisningar från Instagram och Facebook fanns också. Normalt sett är det hundra olika besökare varje dag på www.oppetvarv.se i januari, inte illa för en mässa som hålls i augusti. När smygtittarna visades, ökade plötsligt trafiken med kring tretusen procent!