Ingela och Jan Franke seglade deras Hallberg-Rassy 26 "WindSong" jorden runt i sex år

Jan säger att det här var att förverkliga en dröm. Boken är på...

Läs mer

Dealer enquiries for Hallberg-Rassy in Australia are invited. We are looking for a company or a person experienced in sales and sailing, with good...

Läs mer

Hallberg-Rassy received the highest overall score of all brands on the market in a big market survey. The survey is carried out by Yacht, Europe’s...

Läs mer

Archive