How does a middle-aged, seasick electrician with no money end up spending three years sailing around the world?

Dreams have a logic all their own....

Läs mer

2017-2018 kommer Ericsson Racing att delta i Volvo Ocean Race i en Hallberg-Rassy 64.

- "Det har visat sig att den helt avgörande faktorn för att...

Läs mer

Idag, lördagen den 23 mars kl 16.30 på TV4 kommer ett program som heter Kust och Hav, där en del handlar om Öppet Varv hos Hallberg-Rassy i augusti.  ...

Läs mer

Archive