Due to fairly good sales lately, Hallberg-Rassy need further skilled boatbuilders. We are currently looking for carpenters and installers as well as...

Läs mer

På grund av relativt god försäljning senaste tiden, behöver vi fler duktiga båtbyggare. Vi söker för närvarande erfarna inredningssnickare och...

Läs mer

1000 personer följer nu Hallberg-Rassy på Instagram.

Du kan också följa Hallberg-Rassy på Instagram. Namnet är helt enkelt hallbergrassy och...

Läs mer

As the tradition says, there will be an interesting lecture on Saturday evening at the Hallberg-Rassy Open Yard weekend. The lecture will be held in...

Läs mer

Archive