Helt nya Hallberg-Rassy 340, med världspremiär på Öppet Varv 25-27 augusti, har presenterats

Läs mer

Detta är sista chansen att beställa en ny Hallberg-Rassy 342. Den allra sista dagen ny beställning accepteras är den 10 juli 2017.

Vidare info om...

Läs mer

Snart kommer en helt ny Hallberg-Rassymodell att presenteras. Världspremiär för en helt färdig båt kommer att bli på Öppet Varv, Skandinaviens största...

Läs mer

Archive