The new book "Brave or Stupid" is awarded "Readers Favourite - 5 stars". This is the unlikely true story of how a seasick electrician sailed around...

Läs mer

This years Hallberg-Rassy Open Yard weekend has closed. It has been a record year in every sense; all-time high in number of visitors, about 22 000,...

Läs mer

Gångna helgens Öppet Varv hos Hallberg-Rassy blev en ovanligt lyckad tillställning, med deltagarrekord både när det gäller besökare, kring 22 000,...

Läs mer

En Hallberg-Rassy 372 med rullmast blev snabbaste båt på seglad tid i andra delen av Tjörn runt, från mellantiden vid Kårevik fram till målgång. ...

Läs mer

Due to fairly good sales lately, Hallberg-Rassy need further skilled boatbuilders. We are currently looking for carpenters and installers as well as...

Läs mer

På grund av relativt god försäljning senaste tiden, behöver vi fler duktiga båtbyggare. Vi söker för närvarande erfarna inredningssnickare och...

Läs mer

Archive