Svensk Hallberg-Rassy 54 klassvinnare i ARC Plus

Svenska Hallberg-Rassy 54:an ”Anorak” har vunnit klassen i ARC+ från Cap Verde till Karibien.  ARC+ är ett rally över Atlanten från Gran Canaria via Cape Verdes till St Lucia i Karibien.  Ett varmt grattis till den vinnande besättningen! 

 

Archive