Segelklubb förnyar flottan av tio Hallberg-Rassybåtar

En privat europeisk segelklubb, British Kiel Yacht Club, äger en flotta bestående av tio Hallberg-Rassy 342. Klubben har beslutat att förnya flottan. Ytterligare en gång har klubben undersökt marknaden för 31 till 35 fots segelbåtar. Resultatet blev åter en order på tio stycken Hallberg-Rassy 342.

Klubben har gjort en detaljerade studier av konkurrerande båtar. Man har provseglat, studerat byggmetoder, möjligt andrahandsvärde, reservdelsförsörjning, prisvärdhet med mera. Analyserna har pågått under mer än ett års tid.

BKYC, British Kiel Yacht Club, är belägen i Kiel i norra Tyskland. Engelska militären hyr båtarna för utbildning i segling. Normalt seglas båtarna av soldater i engelska armén men även soldater från flyget, flottan samt privatpersoner med anknytning till engelska försvarsmakten. Mellan fem och sju personer finns ombord på varje båt. En charterperiod är cirka fem dygn. Båtarna seglas normalt i danska farvatten. Den seglade distansen är cirka 150 sjömil per chartertillfälle.

Båtarna seglas intensivt från början av mars till slutet av november. Varje båt seglas årligen cirka 7 000 sjömil. Detta motsvarar ungefär så mycket som en normal familjebåt används i sju år.

BKYC har ett eget varv där man utför professionellt underhåll och vinteruppläggning av sina båtar.

Klubben förnyar sin flotta efter tre eller fyra år. Detta är den femte gången ordern går till Hallberg-Rassy. Inget annat varv har fått så många beställningar från BKYC. Tidigare har BKYC haft en flotta om tolv stycken Hallberg-Rassy 29, ytterligare en bestående av tolv Hallberg-Rassy 31 och två gånger en flotta bestående av tio Hallberg-Rassy 342. Det gör tillsammans 54 stycken Hallberg-Rassybåtar!

De nya båtarna skall levereras februari 2014. Den tidigare flottan är nu till salu. Varje båt kostar 137 000 Euro exklusive moms. Den gamla flotta kommer att levereras hösten 2013 men kan beställas redan nu. V g kontakta flag@bkyc.de för närmare info om de begagnade båtarna.

Archive