Historisk minusränta

Svenska Riksbanken har idag meddelat att man sänker reproräntan till historiskt låga minus 0,1 %. Det är första gången i historien repororäntan är negativ i Sverige. 

Det betyder att svenska kronan sjönk ytterligare i värde. Det är ett mycket gynnsamt tillfälle att beställa en ny Hallberg-Rassy nu. 

Graferna nedan visar hur valutautveckling varit för USD, GBP och EUR mot SEK de senaste 12 månaderna.

Som alltid, erbjuder Hallberg-Rassy varje köpare som så önskar en bankgaranti till lågt självkostnadspris.

USD mot SEK de senaste 12 månaderna

 

EUR mot SEK de senaste 12 månaderna

GBP mot SEK de senaste 12 månaderna

Archive