Hallberg-Rassy 64 utvald för Volvo Ocean Race 2017-18

2017-2018 kommer Ericsson Racing att delta i Volvo Ocean Race i en Hallberg-Rassy 64.

- "Det har visat sig att den helt avgörande faktorn för att vinna Volvo Ocean Race är att ha den mest tillförlitliga båten", säger Geoff Hollingworth, Innovation Director på Ericsson Racing team. "För oss är det naturliga valet en Hallberg-Rassy 64, känd för dess tillförlitlighet".

"Det är en stora ära för Hallberg-Rassy att bli utvald till detta", säger Magnus Rassy på Hallberg-Rassy. Båten kommer att bli en standard Hallberg-Rassy 64 med Elvström Epex high tech segel.

Archive