Hallberg-Rassy 64 ligger fyra i ÅFOR-Gotland Runt

Att få se en Hallberg-Rassy 64 starta i ÅF Offshore Race runt Gotland var för åskådarna på Skeppsholmen i Stockholm kanske lika oväntat som spännande. Att ställa upp med en gedigen långfärdsbåt bland alla toppade racers, avskräckte ingalunda båtägaren med tre personers besättning i Hallberg-Rassy 64:an Hoka Hey. Inte heller tvekade de inför att hantera en så stor båt på bara fyra man. Efter en trög start mitt på dagen med svag vind inne i Stockholm, kom efter fyra timmar en välkommen sjöbris och förde de 214 startande båtarna ut genom skärgården med ibland god fart mellan öarna, ibland med knapp styrfart när vinden behagade avta mellan talltopparna. Icke desto mindre låg Hoka Hey på fjärde plats vid Östergarnsholm i sin start vid lunchtid måndag och hade en toppfart under natten på hela 11,0 knop. Västlig vind på 13,7 m/sek (27 knop) och halv vind utmed Gotland ostkust, såg ut att passa 64:an perfekt. Nästa rundning är Hoburgen där ställningen uppdateras. Målgången för Hallberg-Rassy 64:an är beräknad till tisdag eftermiddag. Det går att följa Hoka Heys framfart på http://race.ksss.se/AFOR/Leaderboard-Realtime/

 

 

Archive