Guldklocka till Glenn Andersson

Glenn Andersson (till höger) har mottagit en guldklocka för hittills 25 års förtjänstfull anställning på Hallberg-Rassy. Guldklockan delades ut vid den traditionella julmiddagen för alla anställda inom Hallberg-Rassykoncernen.

Archive