Guldklocka för 25 förtjänstfulla år hos Hallberg-Rassy

Överlämning av guldklocka för 25 förtjänstfulla år hos Hallberg-Rassy – hittills - till Thore "Putte" Horseide, Mats Christensen och Charlie Svensson.

Golden watch for 25 faithful years in the company – so far -to Mr Thore "Putte" Horseide (middle in the picture) at Hallberg-Rassy Marinplast AB. To the left branch manager Thomas Tryggvebo and to the right Magnus Rassy.

Mr Mats Christensen recives a golden watch for 25 years at Hallberg-Rassy

Mr Charlie Svensson recives a golden watch for 25 years at Hallberg-Rassy

Archive