Guldklocka för 25 förtjänstfulla år hos Hallberg-Rassy

Jonas Bergh, Pia Olsson och Anders “Baloo” Eriksson har idag mottagit en guldklocka för hittills 25 års förtjänstfull anställning på Hallberg-Rassy.

Jonas Bergh

Pia Olsson

Anders "Baloo" Eriksson

Archive