Bra resultat för Hallberg-Rassy i dansk marknadsundersökning

I en nyligen genomförd marknadsunderökning i danska Bådnyt fick Hallberg-Rassy högst betyg av alla båtmärken när det gäller kvalitetsuppfattning. Detta baseras på uppfattningen hos alla typer av läsare av tidningen. Hallberg-Rassy är också det vanligaste båtmärket som är i produktion av alla båtar som ägs av tidningens läsare.

Archive