Beställ nu innan prisökningen

Priserna för Hallberg-Rassybåtar har nyligen höjts, men vi accepterar beställningar enligt den gamla basprislistan fram till den 25 januari 2015. Det är sista dagen på båtmässan i Düsseldorf.

Vi har inte höjt våra priser sedan 2013. Det gör detta till ett utmärkt tillfälle att beställa en ny Hallberg-Rassy nu till 2016 års säsong.

Valutasituationen innebär att svenska kronan faller allt mer i värde, vilket tvingar fram prishöjningar i SEK. Se nedanstående grafer för valutautvecklingen för EUR, GBP och USD mot SEK de senaste 12 månaderna. 

Så passa på chansen att beställa Din nya Hallberg-Rassy nu.

Euro mot SEK de senaste 12 månaderna

GBP mot SEK de senaste 12 månaderna

USD mot SEK de senaste 12 månaderna

Archive