36-åriga Rassker vinner fortsatt

Detta är ett nytaget foto av 26 fots one-off-båten ”Rassker”, ritad och byggd för 36 år sedan av då 16-årige Magnus Rassy.

Rassker har just vunnit kategori 1 i Bedriftseilasen i Norge.

Grattis till rorsman och besättning!

Rassker

Rassker

Archive