1000 likes på Hallberg-Rassys Facebooksida

På kort tid har Hallberg-Rassy fått 1000 "likes" på sin Facebooksida. Den tusende "fanen" är Anders Johansson från Sverige. Anders kommenterar att han är inne på Hallberg-Rassys webbsida dagligen, men gick med i Faccebook först idag. Se www.facebook.com/hallbergrassy

 

Archive