Come and see the US premiere for the Hallberg-Rassy 43 Mark III at the US Sail Boat Show in Annapolis, October 8-12, 2015

Läs mer

Det blir världspremiär för nya Hallberg-Rassy 40 Mk II på inomhusmässan Interboot i Friedrichshafen, södra Tyskland,19-27 september 2015

Läs mer

At the Southampton in-water boat show 11-20 September 2015, there will be UK premiere for both the Hallberg-Rassy 48 Mk II and the Hallberg-Rassy 43...

Läs mer

Come and visit the Hallberg-Rassy info booth at the Newport international boat show, Road Island, USA, September 17-20 2015. 

Further info here:...

Läs mer

Archive