Öppet Varv i Ellös - Skandinaviens största segelbåtsmässa, 23-25 augusti 2019

Läs mer om Öppet Varv i Ellös - Skandinaviens största segelbåtsmässa, 23-25 augusti 2019 på www.oppetvarv.se Vi kommer att visa 3103403724124448 Mk II57 softtop, 57 hardtop och 64 i vattnet, plus 20 båtar under byggnation, inklusive helt nya Hallberg-Rassy 40C.   

Archive