Första båt i vattnet 2014 blev en Hallberg-Rassy 342

Första båten för det nya året ligger nu vattnet. Båten kommer, som alla Hallberg-Rassybåtar, att testas ingående i vattnet innan hon levereras till den nya ägaren.

Archive