See a Hallberg-Rassy 412 with single aft cabin at the Allt På Sjön in-water boat show in Gustavsberg, Stockholm, 28-30 August 2015

Läs mer

Kom och se en brukt Hallberg-Rassy 43 Mk på båtmässan i Ishöj, Danmark, 28-30 augusti 2015

Läs mer

Kom till Öppet Varv hos Hallberg-Rassy helgen 21-23 augusti 2015. Läs mer här

Läs mer

Interesting lecture on Saturday evening 22 August 2015 during the Open Yard weekend. Please reade more here.

Läs mer

På lördag kväll under Öppet Varv, den 22 augusti 2015 kl 19, hålls ett intressant föredrag om långfärdssegling med ung familjebesättning i en...

Läs mer

Archive